21. okt, 2012

Ove Haugaløkken

Hei Tore!
Bildeserien av den gamle og sjarken hentet fram en strøm av svært gode minner fra yngre år blant gjestfrie og humørfylte mennesker i Altafjorden. Jeg hadde mange fine stunder på Skillefjordneset med Nils og familien. Noen av bildene er fra
en tur der Nils skulle vise meg hvordan han dro torskegarn. Jeg var interessert i alt slik, og Nils var imøtekommende som alltid. Jeg husker også at jeg satt på lukekanten med ansiktet mot styrhuset og skulle hjelpe til med å ta fisken ut av garnet da sjøsyken
kom over meg. Nils fikk meg da til å stå så langt fram som mulig, se opp og fram og puste dypt. Slik berget han meg fra mange framtidige kommentarer om sjøsvake gudbrandsdøler.